شرایط استثنایی فروش به مناسبت افتتاح شعبه ولیعصر یاسمین

جهت بهره مندی از این شرایط ویژه به شعبه جدید یاسمین واقع در خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، پلاک ۲۳۴۶ مراجعه کنید.