افتتاح شعبه رشت یاسمین

به زودی شعبه خیابان شهر رشت یاسمین بازگشایی خواهد شد.