طرح بردو

تخت ۱۴۰*۲۰۰

takht

عرض : ۱۸۵

عمق : ۸۵

ارتفاع : –

قیمت: ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تخت ۱۶۰*۲۰۰

takht

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

قیمت: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جالباس ۳ درب ۱۳۵

komod

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

دراور ۱۲۰

deraver

عرض : ۹۵

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

پاتختی

patakhti

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

قیمت: ۲۸۵,۰۰۰ تومان

قاب آیینه

deraver

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان