طرح ناوی

تخت ۹۰*۲۰۰

500-500-تخت 200x90 مدل ناوی یاسمین_15630

عرض : ۹۰

عمق : –

ارتفاع : –

قیمت: ۹۳۵,۰۰۰ تومان

تخت ۱۲۰*۲۰۰

500-500-تخت 200x90 مدل ناوی یاسمین_15630

عرض : ۱۲۰

عمق : –

ارتفاع : –

قیمت: ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

ویترین ۶۰

500-500-ویترین 60 مدل ناوی یاسمین_15625

عرض : ۵۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۴۷

قیمت: ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان

جالباسی ۹۰

500-500-جالباسی90 مدل ناوی یاسمین_15620

عرض : ۵۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۴۷

قیمت: ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

دراور

500-500-دراور مدل ناوی یاسمین_15635

عرض : ۱۲۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۷۵

قیمت: ۸۵۵,۰۰۰ تومان

میز تحریر کتابخانه دار

500-500-میز تحریر کتابخانه دار مدل ناوی یاسمین_15640

عرض : ۲۰۰

عمق : ۹۰

ارتفاع : –

قیمت: ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

قاب آینه

500-500-دراور مدل ناوی یاسمین_15635

عرض : ۶۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۱۸۷

پاتختی

500-500-پاتختی مدل ناوی یاسمین_15645

عرض : ۹۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

قیمت: ۳۲۵,۰۰۰ تومان