طرح کلاسیک

تخت

500-500-تخت 200x90 مدل کلاسیک یاسمین_15543

عرض : ۲۰۰

عمق : ۱۲۰

ارتفاع : –

قیمت: ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

کمد

500-500-جالباسیدو درب آینه دار مدل کلاسیک یاسمین_15533

عرض : ۱۳۵

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کتابخانه

500-500-کتابخانه مدل کلاسیک یاسمین_15538

عرض : ۶۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۱۸۷

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

میز تحریر

500-500-میز تحریر کتابخانه دار مدل کلاسیک یاسمین_15548

عرض : ۱۲۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۷۵

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پاتختی

500-500-پاتختی مدل کلاسیک یاسمین_15650

عرض : ۵۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۴۷

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دراور

500-500-دراور مدل کلاسیک یاسمین_15553

عرض : ۹۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۷۵

قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ تومان