طرح کمپلکس

تخت

500-500-تخت 200x90 مدل کمپلکس یاسمین_15728

عرض : ۲۰۰

عمق : ۹۰

ارتفاع : –

قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه میز تحریر کتابخانه دار و تخت و جالباسی

500-500-مجموعه میز تحریر کتابخانه دار و تخت و جالباسی مدل کمپلکس یاسمین_15615

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

قیمت: ۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان

میز تحریر

500-500-میز تحریر مدل کمپلکس یاسمین_15716

عرض : ۱۱۰

عمق : ۶۰

ارتفاع : ۷۵

قیمت: ۹۳۵,۰۰۰ تومان

پاتختی

500-500-پاتختی مدل کمپلکس یاسمین_15722

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

قیمت: ۲۸۵,۰۰۰ تومان