طرح بهار

تخت نوزادی

500-500-تخت نوزادی مدل بهار یاسمین_15507

عرض : ۱۶۰

عمق : ۶۰

ارتفاع : –

تخت دو منظوره

500-500-تخت دو منظوره کشودار مدل بهار یاسمین_15519

عرض : ۱۶۰

عمق : ۶۰

ارتفاع : –

تخت نوزادی

500-500-تخت دو منظوره مبله مدل بهار یاسمین_15513

عرض : ۱۶۰

عمق : ۶۰

ارتفاع : –

کمد لباس

500-500-کمد لباس مدل بهار یاسمین_15525

عرض : ۹۵

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

براکت

500-500-براکت مدل بهار یاسمین_15427

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

دراور سه کشو

500-500-دراور 3 کشو مدل بهار یاسمین_15421

عرض : ۱۶۰

عمق : ۶۰

ارتفاع : –

ویترین

500-500-ویترین مدل بهار یاسمین_15415

عرض : ۷۵

عمق : ۴۰

ارتفاع : ۱۸۷