طرح ساینا

تخت نوزادی

500-500-تخت دو منظوره مدل ساینا یاسمین_15573

عرض : ۱۸۵

عمق : ۸۵

ارتفاع : –

قیمت: ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

دراور

500-500-دراور مدل ساینا یاسمین_15588

عرض : ۸۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۹۰

قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ تومان

ویترین

500-500-ویترین مدل ساینا یاسمین_15583

عرض : ۷۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۱۸۷

قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ تومان

کمد

500-500-جالباسی مدل ساینا یاسمین_15578

عرض : ۹۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

قیمت: ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان