طرح پانوراما

تخت دو منظوره

500-500-تخت دو منظوره مدل پانوراما یاسمین_15432

عرض : ۸۵

طول : ۱۸۵

ارتفاع : ۱۰۵

دراور

500-500-دراور مدل پانوراما یاسمین_15447

عرض : ۸۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۹۰

ویترین

500-500-ویترین مدل پانوراما یاسمین_15442

عرض : ۶۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۱۸۷

کمد لباس

500-500-جالباسی مدل پانوراما یاسمین_15437

عرض : ۱۲۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

براکت

500-500-براکت مدل پانوراما یاسمین_15558

عرض : ۸۵

عمق : –

ارتفاع : ۴۰