طرح پینولینو

تخت

500-500-تخت دو منظوره مدل پینولینو یاسمین

عرض : ۱۸۵

عمق : ۸۵

ارتفاع : –

قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

دراور

500-500-دراور 4 کشو مدل پینولینو یاسمین

عرض : ۸۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۹۰

قیمت: ۹۳۵,۰۰۰ تومان

ویترین

500-500-ویترین مدل پینولینو یاسمین

عرض : ۶۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۱۸۷

قیمت: ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

کمد

500-500-کمد لباس مدل پینولینو یاسمین

عرض : ۹۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

قیمت: ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان