طرح ساینا کودک

تخت

500-500-تخت 200x90 مدل ساینا یاسمین_15598

عرض : ۲۰۰

عمق : ۹۰

ارتفاع : –

دراور

500-500-دراور مدل ساینا یاسمین_15588

عرض : ۸۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۹۰

ویترین

500-500-ویترین مدل ساینا یاسمین_15583

عرض : ۴۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۱۸۷

کمد

500-500-جالباسی مدل ساینا یاسمین_15578

عرض : ۹۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

پاتختی

500-500-پاتختی مدل ساینا یاسمین_15603

عرض : ۵۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۴۲

میز تحریر

500-500-میز تحریر مدل ساینا یاسمین_15608

عرض : ۱۰۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۱۲