طرح پانوراما کودک

تخت

500-500-تخت 200x90 مدل پانوراما یاسمین_15563

عرض : ۹۰

طول : ۲۰۰

ارتفاع : –

قیمت: ۸۸۰,۰۰۰ تومان

دراور

500-500-دراور مدل پانوراما یاسمین_15447

عرض : ۸۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۹۰

قیمت: ۹۳۵,۰۰۰ تومان

ویترین

500-500-ویترین مدل پانوراما یاسمین_15442

عرض : ۶۰

عمق : ۴۵

ارتفاع : ۱۸۷

قیمت: ۸۸۰,۰۰۰ تومان

کمد

500-500-جالباسی مدل پانوراما یاسمین_15437

عرض : ۱۲۰

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

قیمت: ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان

پاتختی

500-500-پاتختی مدل پانوراما یاسمین_15568

عرض : ۵۰

طول : ۴۵

ارتفاع : ۴۲

قیمت: ۳۲۵,۰۰۰ تومان