فروشگاه مرکزی یاسمین- آقای داود آبادی

تهران

یافت آباد – بازار مبل شماره ۳ – طبقه دوم واحد ۲۱۶ – فروشگاه یاسمین

تلفن ۶۶۱۹۳۰۶۰ و ۶۶۱۹۳۰۶۱

فروشگاه بهشت کودکان-آقای بیات

تهران

ولیعصر – بین بهشتی و مطهری – نبش خیابان شجاعی – فروشگاه بهشت کودکان
تلفن ۸۸۵۵۷۰۰۷ و ۰۹۱۲۳۰۷۱۰۰۷

آقای امید حسن پور

قزوین

قزوین – چهار راه پارک ملت – ابتدای بوعلی شرقی – سیسمونی بی بی کیش
تلفن ۰۲۸۳۳۳۴۹۵۹۲ و ۰۲۸۳۳۳۴۹۵۹۱ و ۰۹۱۲۱۰۳۵۸۸۷

فروشگاه یاسمین-آقای هویدایی

رشت

رشت – منظریه – نبش کوچه غبرانژاد – مجتمع برنز – فروشگاه برنز
تلفن ۰۱۳۳۳۳۳۷۴۸۳ و ۰۹۱۱۳۳۱۰۱۸۳

خانم ارجمند منش

شیراز

شیراز – میدان آزادی – ابتدای خیابان خاکشناسی – ساختمان مبینا – فروشگاه سیسمونی نی نی سیتی
تلفن ۰۷۱۳۲۲۸۲۵۹۴ و ۰۹۱۷۳۰۴۷۹۶۹