یاسمین در نمایشگاه کیتکس ۹۵

یاسمین در نمایشگاه کودک و نوجوان کیتکس شرکت کرده است.